Ervo stavby spol. s r.o.

O společnosti

Společnost ERVO stavby spol. s r.o. zabývající se především sanací a rekonstrukcí obytných domů, vznikla v březnu, roku 2001.

Naše firma provádí i další stavební práce, např. v oblasti revitalizace sídlišť, výstavby rodinných domů, úpravy zpevněných ploch, rekonstrukce bytových jader aj.

Hlavní činnost, kterou je zateplování objektů, se provádí kontaktními zateplovacími systémy, Terranova, Stomix, Baumit, Dryvit, apod., na něž jsou naši zaměstnanci proškoleni.

Společnost má zaveden systém řízení jakosti ISO 9001 od roku 2002, systém enviromentálního managementu ČSNEN ISO 14001 od roku 2005 a systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSNOHSAS 18001 od roku 2008.Společnost ERVO stavby, spol. s r.o. se zaručuje za kvalitní provedení díla kvalifikovanými pracovníky. Za dílo, jež bude v souladu s projektovou dokumentací, dle platných ČSN a technologických předpisů. Dále za použití výrobků a materiálů I.jakosti s doložením certifikátů a atestů, neboť naše pozornost směřuje také do oblasti bezpečnosti práce, nakládání s odpady a chemickými látkami. Aktivně přistupujeme k ochraně zdraví a životního prostředí.