Certifikáty

Certifikáty, aneb zaručená kvalita.

Certifikáty

ČSN EN ISO 9001:2016

Norma ČSN EN ISO 9001 specifikuje soubor požadavků a doporučení pro zavedení a trvalé zlepšování systému managementu kvality.

Certifikovaným systémem managementu kvality prokazujeme, že jsme jako organizace schopni trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků a že usilujeme o zvyšování spokojenosti zákazníka.

ČSN EN ISO 14001:2016

Norma ČSN EN ISO 14001 se zabývá systémem řízení ochrany životního prostředí. Zavedením a certifikací systému environmentálního managementu prokazujeme plnění legislativních požadavků – zákonů o ochraně životního prostředí, nakládání s odpady apod.

ČSN ISO 45001:2018

Norma ČSN ISO 45001 se zabývá systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s cílem kontrolovat rizika pro bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci (BOZP), zdokonalovat bezpečnost v podniku a vytvářet bezpečné prostředí pro současné pracovníky i dodavatele.

Certifikát ISO 45001 našim klientům dává na vědomí, že máme výrazný zájem na ochraně svých pracovníků.

Napište nám

15 + 14 =

Havířov - Prostřední Suchá, Budovatelů 771/1, 735 64

+420 604 564 532